Skautský slib

Skautský slib je jeden z největších zážitků pro každého skauta/skautku. Jednou ho budeš skládat i ty. Kdy, to je už pouze na tvém chování a skutcích. A proto je potřeba ho umět.

Takže jdeme na to:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,

plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,

duší i tělem být připravena pomáhat vlasti i bližním.

(dodatek pro věřící:) k tomu mi dopomáhej Bůh.