Skautský zákon a heslo

Když plníte nováčkovskou zkoušku, měli byste být schopné vyjmenovat všech deset bodů skautského zákona. Plus je také vysvětlit vlastními slovy. Tady vám dáváme malou nápovědu:

Skautka je:

  1. pravdomluvná - V každé situaci byste měli mluvit pravdu. I když to není jednoduché.
  2. věrná a oddaná - Jeden ze způsobů, jak si to vyložit je, že byste měli být věrné čemu/komu věříte. Manželka by například měla být věrná svému manželovi.
  3. prospěšná a pomáhá jiným - Měli byste pomáhat těm, kteří to potřebují. Můžou to být drobnosti, ale někomu to může usnadnit jeho práci. Například pomůžete mamince umýt nádobí.
  4. přítelkyní všech lidí dobré vůle a sestrou každé skautky - Buďte kamarádské. Nemějte předsudky, když někoho poznáváte. Může to být dobrý člověk, ale vy mu nedáte šanci, jen kvůli vzhledu například.
  5. zdvořilá - Je slušné pozdravit, když někam vejdete. Nedloubat se v nose. A celkově se chovat slušně. Jste přece dámy.
  6. ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských - Měli byste chránit přírodu - neházet odpadky na zem, dávat potravu zvířátkům do krmelce, neničit přírodní památky,.. . Také byste neměli ničit nějaké vzácné památky, které někdo postavil. To ovšem neznamená, že ostatní věci budete ničit - jasné?
  7. poslušná rodičů, představených a vůdců - Vaši rodiče za vás mají zodpovědnost. Myslí to s vámi určitě dobře, a tak byste je měli poslouchat. Oni už něco zažili a chtějí vám předat nějaká moudra a zkušenosti. Stejné to je i například s rovery.
  8. veselé mysli - Ne vždy je všechno růžové, ale nezapomínejte být optimistické.
  9. hospodárná - Je dobré dělat si úspory. Ať už jde o peníze nebo třeba o jídlo.
  10. čistá v myšlení, slovech i skutcích - neměli byste myslet na hrůzostrašné věci a už vůbec byste je neměli dělat. Také byste neměli být vulgární. Slova mohou někomu velmi ublížit. Každý skaut/skautka by se měl snažit žít svůj život podle těchto bodů. Ne vždy to jde, ale důležitá je snaha a nevzdávat to.

Každý skaut/skautka by se měl snažit žít svůj život podle těchto bodů. Ne vždy to jde, ale důležitá je snaha a nevzdávat to.

Ke splnění tohoto úkolu potřebuješ kromě znalosti skautského zákona znát i skautské heslo, které zní: ,, Buď připraven.’’ Také bys měla být schopná říct, jak těmto slovům rozumíš.