Zorientuje mapu

orientace mapyMapu se naučíš orientovat podle buzoly. Buzola je kompas doplněný o úhloměr. Funguje na principu zemského magnetismu.

Magnetická střelka buzoly míří díky působení siločar k severu. Na buzole otáčením úhloměru nastavíme sever „N“ nebo-li 0 º. Hranu buzoly přiložíme na mapu tak, aby hrana přesně kopírovala boční okraj mapy (severojižní linii N–S). Nebo stačí využít severojižní linie kdekoliv na mapě. Otáčíme současně mapou i přesně přiloženou buzolou tak dlouho, dokud střelka neukazuje na značku severu na úhloměru buzoly. Nyní míří mapa přesně k severu.

Taky se dá mapa zorientovat i bez buzoly. Výrazný bod (např. vrchol) najdeme na mapě i v terénu, stejně tak najdeme na mapě svou polohu. Z místa, na kterém se nacházíme (nalezeného na mapě) namíříme mapu tak, aby vrchol v mapě byl ve stejné přímce (v zákrytu) s vrcholem skutečným.