Zabezpečí a rozdělá oheň

Jedna ze základních skautských dovedností je rozdělat oheň. Měla bys ale vědět vše okolo nebezpečí rozdělání ohně. Oheň můžeš rozdělat v předpřipraveném ohništi. Oheň nesmíš rozdělávat v národních parcích ani v CHKO. Ohniště musí být řádně zabezpečeno - okolo kameny, důlek, vyčistit okolí od věcí, které by mohli chytnout. Když oheň hoří musí být stále pod dohledem. Nesmí se stát, že všichni někam odejdou a oheň nebude nikdo hlídat.

Po dohoření se uhlíky polijí vodou, aby od nich nemohlo nic chytnout. Posledním krokem je ohniště uklidit tak, aby nikdo nepoznal, že tu někdy nějaké ohniště bylo (zahrabat,..).