Skautský zákon

Při plnění Přijímací zkoušky tě nenutíme umět všech 10 bodů skautského zákona nazpaměť, ale měla bys být schopná každý z bodů popsat, říci, jak tomu rozumíš.

Skautka je:

 1. pravdomluvná - V každé situaci bys měla mluvit pravdu, i když to není jednoduché.
 2. věrná a oddaná - Měla bys stát za tím, čemu/komu věříš. 
 3. prospěšná a pomáhá jiným - Pomáhej těm, kteří to potřebují. Mohou to být třeba jen drobnosti, ale někomu to může usnadnit práci. Například, pomoz mamince umýt nádobí.
 4. přítelkyní všech lidí dobré vůle a sestrou každé skautky - Buď přátelská, laskavá a otevřená. Nesuď ostatní rychle a přísně. Může se ti stát, že potkáš dobrého člověka, ale nedáš mu šanci, například jen kvůli jeho vzhledu. Představ si, jaké by to bylo, kdyby druzí kvůli nějaké malichernosti zavrhli tebe.
 5. zdvořilá - Když někam vcházíš, pozdrav. Nedloubej se v nose. Nemluv vulgárně. Jsi dáma, slušné chování je tvoje vizitka. Chovej se k ostatním tak, jak bys chtěla, aby se oni chovali k tobě.
 6. ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských - Ochraňuj přírodu jako svůj vlastní domov. Neházej odpadky na zem, dones občas potravu zvířátkům do krmelce, nenič přírodní památky (např. rýpání do skal). Chovej se s úctou k věcem, které někdo vytvořil nebo postavil (např. při prolídce zámku či muzea, ale i na autobusové zastávce nebo ve vlaku).   
 7. poslušná rodičů, představených a vůdců - Tvoji rodiče tě milují, starají se o tebe, chrání tě a nesou za tebe odpovědnost. Mnohé už zažili, chtějí ti předat své zkušenosti a dobře ti radit. Važ si toho a poslouchej je. Podobné to je i například s rovery.
 8. veselé mysli - Ne vždy se vše daří. Buď optimistická - věř ve vlastní síly, humor a přátelskou pomoc.
 9. hospodárná - Je dobré dělat si úspory. Ať už jde o peníze nebo třeba o jídlo.
 10. čistá v myšlení, slovech i skutcích - Snaž se myslet na dobré a pozitivní věci, zlé myšlenky a činy přinášejí jen smutek. Nechovej se a nemluv vulgárně a hrubě - krutá slova mohou velmi ublížit.

  Každý skaut/skautka by se měl/a snažit žít svůj život podle těchto zásad. Chovat se čestně není snadné, ale důležitá je snaha a nevzdávat to. Buďte inspirací pro ostatní!