Ovládá 6 základních uzlů

Uzlování patří mezi základní skautské dovednosti a má široké praktické využití. Pokus se uvázat některé z níže uvedených uzlů, pokud se ti to nepodaří, požádej o pomoc kamarádku z oddílu nebo kohokoliv z vedení. 

AMBULANČNÍ UZEL

Také se mu říká Plochá spojka a to proto, že je opravdu tak plochá, že ošetřovaného pacienta netlačí. Už podle úvodní věty je jasné, k čemu se tento uzel nejčastěji používá, a proč by jej každý správný skaut měl znát.
Nejčastější využití ambulančního uzlu je při spojování dvou stejně silných provazů, obvazů. Dokáže spolehlivě spojit lana i tenké provázky. Rovněž se používá k připevňování dlahy, a to hlavně proto, že je plochý, a po uvázání dlahy netlačí.

Ambulanční uzel jsou dva do sebe zavlečené ohyby - jeden sevře druhý. Zatahuje se za oba konce současně. Uchop konce provazu do pravé a levé ruky a říkej si (podle obrázku č. 1, č. 2 a č. 3) : "Pravý nad levý, zavaž; levý nad pravý a zavaž!" Po stáhnutí vznikne spolehlivě uzavřené oko : obrázek č. 4.

uzle ambulak

DRAČÍ SMYČKA

Má osvědčenou vlastnost - zaručeně neproklouzne, nestáhne se, a to ani ve vlhku. Hodí se při spouštění, jištění nebo vytahování kamaráda. Budeš-li ji někdy takto používat, uzel musí být vždy na levé straně prsou, aby netlačil na srdce! Pevně a spolehlivě spojí dvě lana. Nauč se ji vázat volně i kolem pasu.

Otoč si delší provaz kolem těla za zády tak, abys v pravé ruce držela jeho volný konec a v levé jeho pevnou část. Z té části, kterou máš za zády, vznikne pevná smyčka, kterou potřebujeme - kruh často sloužící k záchraně lidských životů. Pro snažší zapamatování postupu se můžeš naučit, následující "pohádku" (aby si ji zapamatovala třeba i Vlčata a Světlušky). Sleduj obrázky a představ si :

Obr.č.1 Byl jednou jeden drak. - Jeden konec provazu, držený v pravé ruce, je drak. A ten žil v jezeře. - Udělej na provazu jednoduché "oko" - jezero.

Obr.č. 2 Přišla princezna a podívala se do jezera. - Stoč vrchní závit a zespodu do něj strč volný konec. Drak, unesen její krásou, ji objal a chěl ji stáhnout do hlubiny.  - Ve směru šipky obtoč provaz.

Obr.č. 3 Vtom přispěchal rytíř. Chytil princeznu a chtěl ji zachránit. Drak táhl dolů do jezera, rytíř ven. Společně utáhli princeznu do dračí smyčky. - Táhni za konce provazu opačným směrem.

 Třebaže se později naučíš vázat smyčku jen jednou rukou...

dracak

LODNÍ SMYČKA

Nenahradíš ji jiným uzlem. Neklouže v tahu ani po svislé a hladké tyči. Svírá tím pevněji, čím větší je tah. Nehodí se k vázání kolem hranatých předmětů, ke spouštění a vytahování břemena.

Začni jako na obr. č. 1; pak veď konec provazu dál - obr. č. 2; podvlíkni jej podle obr.č. 3 a potěš se z hotové smyčky : obr.č. 4.

Ovíjený předmět je někdy položen vodorovně a jindy stojí svisle, smyčka se někdy musí ovíjet do kovového kruhu nebo do oka plachty. Správný postup najdete sami.
A pro budoucí mořeplavce, od šesti do osmi let, máme "pohádku":

Obr.č.1 Byl zvědavý had (provaz), viděl stožár a chtěl se na něj vyšplhat.

Obr.č.2 Ovinul jej.

Obr.č.3 Strčil nepatrně hlavu pod vlastní tělo.

Obr.č.4 Byl chycen lodní smyčkou. 

dracak

Druhý způsob jak uvázat lodní smyčku, kdy lano leží na zemi :
1. Z lana si udělej dvě očka jako je na obr.č.1; poté stačí jen přehodit pravé očko na levé - obr.č.2 . Tadááá a máte loďák!

Také můžete loďákem prostrčit nějaký klacík, jako na obr.č.2, aby vám vaše lodní smyčka vydržela a mohly jste ji někomu ukázat.

lodak

RYBÁŘSKÁ SPOJKA

Jsou to dvě vzájemně posuvná očka na pevných částech provazů. Bezpečně spojí i silonový vlasec, proto ji nejčastěji používají rybáři.

Obr.č. 1 - Polož konce dvou provazů vedle sebe a jeden ovaž "očkem" kolem druhého. Obr.č. 2 - Pak ovaž "očko" kolem prvního a uvázanou spojku utáhni. Obr.č. 3 - Hotová rybářská spojka. 

auticka

ŠKOTOVÁ SPOJKA

Je známá rovněž pod názvem tkalcovský uzel. Na moři váže cípy plachet a lan do háku. Dobře a pevně spojí dva nestejně silné provazy, či provaz a cíp látky. Je pevnější než ambulanční spojka.

Smím se opět uchýlit k pohádce pro male děti? V Karibském moři pluli plavci a měli hlad. Chtěli si chytit uhoře, a tak hodili do vody lano. To se na konci ohnulo, připlul zvědavý úhoř a vjel zpespodu do ohybu obrázek č. 1. Obhlíží ho z pravé strany, z levé a neopatrně strčí hlavu pod svoje vlastní tělo obrázek č. 2 a 3. Chce se vyprostit, ale nejde to, je chycen Škotovou spojkou obrázek č. 4. Chcete-li svázat tlustý provaz s tenkym. pak z tlustého stočte ohyb a z tenkého závit. Stejně postupujete při spojování provazu z hákem obrázek č. 5.

skotak

ZKRACOVAČKA

Lana, provazy a šňůry nemůžeme řezat jen proto, že právě potřebujeme kratší kus. Na zkracování provazu existuje několik druhů uzlů. Z toho každý má jiný název, ale podle své funkce maji jeden společný a to Zkracovačka. Tyto uzly umožňují zkrácení volného provazu. Jedna ze zkracovaček se nazývá "ovčí nožka".

Jak se váže vidíte na obrázku č. 1 a č. 2.

zkracovacka