Skautský znak

Naši první skauti používali jako svůj symbol štítek s hlavou chodského psa, který jim nakreslil Mikoláš Aleš. Tento znak byl využívám i před založením prvního spolku na našem území Junák – český skaut. Na tomto znaku bylo umístěno i heslo BUĎ PŘIPRAVEN. Po vzniku samostatného Československa a zároveň v době, kdy se skauting začal prosazovat jako mezinárodní hnutí, přijali českoslovenští skauti lilii, ale štítku s hlavou psa se nevzdali. Proto jej umístili na střed lilie.

Tři listy lilie mají svou symboliku, která se vykládá několika způsoby:

lilie

 • Prostřední list je právě onou kompasovou střelkou ukazující správný směr a postranní listy nás varují, že pokud se odkloníme od správného směru, nikdy nedojdeme k cíli.
 • Tři listy znázorňují tři věkové kategorie:
  • vlče
  • skaut
  • rover
 • Tištěný znak junáka je barevný – zlatá lilie, bílý štítek, černá hlava psa a modrý trojlístek. Slibový odznak je kovový, a proto je v barvě žlutého kovu, štítek není bílý, pouze hlava psa je vybarvena černě.
  tři listy lilie jsou tři body skautského slibu