Zásady chování v přírodě

Pro začátek bys měla vědět pár věcí, kterými se v pobytu v přírodě řídíme:

1. Nerušit ticho a klid lesa

Zaposlouchali jste se někdy do nádherného hebkého lesního ticha? A zdálo se vám někdy, že v tom tichu slyšíte všechno tak nějak lépe a ostřeji? Každého ptáčka, broučka, nebo jiné obyvatele lesní říše? Budete-li hulákat jako na lesy, těžko v lese kteréhokoli spatříte. Pokud se budete pohybovat tiše, les vám ukáže mnoho ze svých skrytých krás.

2. Neznečišťovat les odpadky

Ačkoli to většina lidí považuje za samozřejmost, pořád se najde mnoho takových, kterým je zatěžko odnést odpadky v batohu k nejbližšímu koši. Nejenom že tak les vypadá jako skládka, ale nerozložitelné obaly představují skutečně vážnou hrozbu lesní zvěři i rostlinám. Ohleduplný návštěvník lesa vždy pečlivě zkontroluje, že po něm nic nezůstalo a skutečně dobrý skutek si může připsat ten, kdo sebere i pozůstatky návštěvy těch méně ohleduplných před ním.

3. Netrhat chráněné rostliny a nesbírat neznámé plodiny

Češi jsou národem houbařů. Milujeme, když můžeme s košíkem v ruce pročesávat les a chlubit se pak svými úlovky před ostatními houbaři. V CHKO a národních parcích, kde je pohyb mimo vyznačené stezky zakázán, se této záliby musíme vzdát úplně, ale i v lesích, kde je sběr hub povolen, musíme být ohleduplní.

Nesbíráme, ani nijak nepoškozujeme houby, které neznáme, nebo jsou nejedlé. Otrava houbami je stále častým původcem mnoha zdravotních potíží, a proto se neznámých hub ani nedotýkáme. Mnoho rostlinných druhů je u nás vzácných a státem chráněných. Je dobré tyto druhy znát a dávat pečlivý pozor, abychom je nesebrali či neponičili, byť neúmyslně.

4. Nepoškozovat skály, stromy, ani turistické značení

Vyrývání nápisů do skal a stromů je vážné provinění, stejně jako olamování větví či svalování balvanů. Příroda je krásná právě proto, že do ní člověk nezasahuje. Ve větší míře platí tato pravidla v oblastech s vyšším stupněm ochrany přírody, například v zákazu používání magnezia a některých druhů jištění horolezců na měkkém pískovci.

Eroze způsobená člověkem neustále pokračuje i bez sobeckého záměru některých lidí nechat za sebou podpis. Za poškozování informačních tabulí, laviček, či dokonce turistického značení stezek také hrozí finanční postihy.