Turistické značky

Cesty v přírodě jsou značeny pásovou turistickou značkou, která má rozměry 10 x 10 cm. Pásová turistická značka je tvořena dvěmi bílými pruhy a mezi nimi je pruh červené, modré, zelené nebo žluté barvy.

Značky se umísťují (malují) na různé předměty např. stromy, sloupy, patníky, kameny, skály atd. Pro změnu směru se používají jednoduché pásové šipky. Zvláštními významovými značkami jsou značky znázorňující odbočky ze značené trasy které jsou v maximální délce 1 km. Jsou to např: odbočka ke studánce, odbočka na zříceninu hradu atd.

pasova znacka  Pásová značka
Přednostní volba barev pro značky pěších cest:
  • červená – dálkové nebo hřebenové trasy
  • modrá – významnější trasy - krajské
  • zelená – místní trasy - okresní
  • žlutá – krátké trasy, spojovací cesty, zkratky 
 pasova sipka Pásová šipka
V místech ostrého odbočení nebo v místech těžko přehledných, jsou pásové značky doplňovány šipkami, respektive pásovou značkou se směrovou šipkou. Pokud značenou trasu pro pěší v určitém místě protínají jiné značené trasy obdobného charakteru, probíhá značení tras na společném úseku souběžně.
 mistni znacka Místní značka
V některých lokalitách používají tzv. místní značení. Při něm se nepoužívají pásové značky, ale úhlopříčně rozdělené čtverce, v nichž jeden trojúhelník je bílý a druhý má jednu ze čtyř barev odpovídajících náročnosti trasy. Trojúhelník naváděcí barvy je vždy vpravo nahoře.
Místní značení se obvykle používá pro krátké okruhy. Zpravidla značí kratší vycházkové okružní trasy v blízkosti velkých měst, rekreačních nebo turistických středisek a kempinků.
koncova znacka Koncová značka
Na obou koncích cest značených pásovými či místními značkami a rovněž na konci významových odboček, je umístěna tzv. koncová značka. V současnosti tuto značku tvoří čtverec, v jehož středu je odpovídající barvou vyznačen středový bod. Dříve měla koncová značka tvar prstence. Díky pravidelné údržbě značených tras je však setkání s takovým značkovým vysloužilcem opravdovou raritou.

naucna stezka

naucna stezka cislovana

Naučná stezka
V přírodních rezervacích, národních parcích, ale i v zajímavé lokalitě poblíž vesnic a měst lze spatřit tuto značku. Značka vyznačuje trasu, podél které jsou osazeny informační tabule s popisy místních zajímavostí týkající se přírodních úkazů, chráněných druhů rostlin i živočichů, ale také historie daného místa. Na těchto tabulích bývá mapka s celou trasou naučné stezky s vyznačenými stanovišti.
vrchol vyhlidka Odbočka k vrcholu nebo k vyhlídce
Patří mezi "Významové značky" podobně jako následující značky.
V zajímavých lokalitách se lze setkat s vyznačenými významovými odbočkami, které pěší turisty navádějí k zajímavým místům mimo hlavní značenou trasu. Pro vyznačení těchto krátkých a slepých odboček, vzdálených od hlavní trasy maximálně jeden kilometr, se užívají značky se speciálními symboly.
zricenina hradu Odbočka ke zřícenině hradu či jinému podobnému objektu
turisticky zajimave misto Odbočka k jinému turisticky zajímavému místu
studanka pramen Odbočka ke studánce nebo pramenu
jezdecka stezka

Jezdecká stezka