Ovládá Morseovu abecedu

 Ovládnutím Morseovy abecedy bys měla nazpaměť znát všechna písmena:

.-   akát  .----  
B  -...  blýskavice . . - - -   
C -.-.   cílovníci  . . . - -  
D -..   dálava 4 . . . . -   
E  erb . . . . .   
F  ..-.  Filipíny 6 - . . . .   
G  --.  Grónská zem 7 - - . . .   
H ....   Hracholusky 8 - - - . .   
CH ----   chvátá k nám pán 9 - - - -.   
I ..   Ibis 0 - - - -   
J .---   jasmín bílý      
K - . - krákorá . . - . - . - tečka 
L . - . . lupíneček - . - . - . středník 
M - - mává - - . . - -  čárka 
N - . nástup . . - - . .  otazník 
O - - - ó náš pán - . . . . -  pomlčka 
P . - - . papírníci _ . . - - . -  podtržítko 
Q - - . - kvílí orkán - - - . . .  dvojtečka 
R . - . rarášek =  - . . . - rovnítko
S . . . sobota . - . . - .  uvozovky 
T - trám  . - - - - . apostrof 
U . . - učený ! - - . . -  vykřičník 
V . . . - vyučený ()   - . - - . - závorky 
W . - - wagón klád  - . . - . zlomková čára 
X - . . - Xénokratés      
Y - . - - Ýgar mává      
Z - - . . známá žena