Státní hymna

Jako občan České republiky bys měla znát nazpaměť naši hymnu:

Kde domov můj,
kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to napohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

Také bys měla vědět kdo složil hudbu (František Škroup) a napsal její slova (Josef Kajetán Tyl).