Zakladatelé skautingu

U každého svého koníčku by si měl, alespoň trošku znát jeho historii. Skaut má dost rozsáhlou a taky zajímavou historii. Momentálně po tobě budeme chtít, naučit se tři jména, v jakém roce založili skauting a kde. Zní to složitě, ale není to zas tolik těžké.

Ernest Thompson Seton

Napsal knihu lesní moudrosti, která se stala základní příručkou mládežnické organizace Woodcraft Indians (předchůdci skautů). Tuto organizaci založil v roce 1902 v Americe. Organizace se dost inspirovala indiány a jejich zvyky. Když byl v Americe založen skauting Seton k němu přidal svoje “indiány” a tak se stal první skautským náčelníkem v Americe.

Robert Baden-Powell

Stal se mladým poručíkem, který se staral v Indii o výchovu malých scoutů (průzkumníků). Vynalezl systém výcviku malých, 6-ti členných skupinek. V Indii se setkal s tím, že se děti neohlíží na to, jaké je kdo barvy pleti či národnosti a jsou schopné si spolu bez problémů hrát. Poté napsal příručku Aids to Scouting, pro průzkumníky. Když se vrátil z války zjistil, že si podle jeho příručky hrají děti. Poté rychle napsal knihu Scouting for Boys. V roce 1907 vedl sám svůj první skautský tábor na ostrově Brownsea. 24.1. 1908 založil skautskou organizaci v Anglii.

Antonín Benjamín Svojsík

Už od dětství miloval sport a obecně pohyb. V dospělosti se dokonce stal učitelem tělocviku. Na svých cestách světem se zajímal o organizaci školství a zejména o programu mimo školu. Skauting začal studovat jako doplněk tělesné výchovy, ale brzy zjistil že skauting je styl života, a nejde jenom o fyzickou stránku. Seznámil se také se Setonovým Woodcraftem. Realizace toho, dostat skauting i k nám do Česka na sebe nenechala dlouho čekat. V roce 1911 překládá knihu Scouting for Boys a v roce 1912 píše svou vlastní Základy Junáctví. V roce 1912 vede Svojsík první český skautský tábor ve Vorlovských lesích u Lipnice.