Potter Puppet Pals

Potter Puppet Pals
Potter Puppet Pals

Pravidelný nedělní minifilm, tentokrát je to: Potter Puppet Pals, který je součástí denní výzvy.